zur Didaktik Kunst

 
Kursleiter: Ulrich Winter
 
 
 


Arbeiten aus dem Sommersemester 2010
 
 
 
>
 
 Annika Berndtsen
Farbradierung
 
 
 
 
 
 Annika Berndtsen
Kaltnadel in Rhenalon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Annika Berndtsen
Kaltnadel in Rhenalon
 
 
 
 
 
 
 Manuela Müller
Alter Mann
 
 
 
 
 
 
Manuela Müller
Zwei Fliegen
 
 
 
 
 
 
Manuela Müller
Akt
 
 
 
 
 
 
Manuela Müller
Krähen
 
 
zurück Didaktik Kunsterziehung" Arbeiten WS 2009/10